Novinky

21.10.2019 Název projektu: Šablony II pro DDM Neratovice

Datum zahájení projektu: 1.9.2018 Datum ukončení projektu: 31.8.2020 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009513

20.02.2019 Připravujeme pro Vás:

V sekci Aktuality najdete akce, které pro vás připravujeme.

31.10.2018 Herna v DDM Neratovice

V sekci AKTUALITY najdete informace o naší herničce!

Šablony

Od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 je Dům dětí a mládeže Neratovice zapojen do projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Šablony II, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů EU. 

Název projektu dle MS2014+: 
Šablony II pro DDM Neratovice
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009513
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.137.548,00 Kč

Šablony.pdf