Novinky

13.09.2022 Herna DDM opět otevřena

Od 19. 9. 2022 je herna DDM opět otevřena pro veřejnost. Těšíme se na Vás, kolektiv DDM Neratovice

13.09.2022 Zahájení zájmových útvarů

KROUŽKY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE ZAČÍNAJÍ OD 26. 9. 2022. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH ZAČÍNAJÍ KROUŽKY DŘÍVE, O ČEMŽ BYLI ÚČASTNÍCI VČAS INFORMOVÁNI.

Šablony

Od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 byl Dům dětí a mládeže Neratovice zapojen do projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Šablony II, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů EU. 

Název projektu dle MS2014+: 
Šablony II pro DDM Neratovice
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009513
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.137.548,00 Kč

Šablony.pdf