Novinky

21.10.2019 Název projektu: Šablony II pro DDM Neratovice

Datum zahájení projektu: 1.9.2018 Datum ukončení projektu: 31.8.2020 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009513

20.02.2019 Připravujeme pro Vás:

V sekci Aktuality najdete akce, které pro vás připravujeme.

31.10.2018 Herna v DDM Neratovice

V sekci AKTUALITY najdete informace o naší herničce!

Aktuální opatření

18.09.2020

Vstup do budovy a prostor DDM
 
• Vstup do prostor DDM je pro rodiče povolen pouze na nezbytně nutnou dobu (pro rodiče malých dětí, které potřebují pomoci s oblékáním nebo v případě potřeby informací)
 
• Neposílejte děti vykazující známky onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel..) na kroužky.
 
• Při vstupu do budovy hlavním vchodem si každý účastník nasadí roušku a dezinfikuje ruce. 
 
• V návaznosti na změny pokynů k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí pro DDM Neratovice následující:
 
- děti předškolního věku nemusí mít roušku
 
- ostatní účastníci jsou povinni nosit roušku ve společných prostorách DDM Neratovice, v učebnách se účastníci budou řídit pokyny pedagogického pracovníka
 
Po příchodu do místnosti před zahájením činnosti provede každý účastník důkladné mytí rukou min. 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem.
 
• Po skončení kroužku se účastníci neprodleně odeberou k odchodu z budovy za dodržení hygienických pravidel. 
 
• Herna je v odpoledních hodinách pro veřejnost uzavřena.