Novinky

21.10.2019 Název projektu: Šablony II pro DDM Neratovice

Datum zahájení projektu: 1.9.2018 Datum ukončení projektu: 31.8.2020 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009513

20.02.2019 Připravujeme pro Vás:

V sekci Aktuality najdete akce, které pro vás připravujeme.

31.10.2018 Herna v DDM Neratovice

V sekci AKTUALITY najdete informace o naší herničce!

DŮLEŽITÉ INFO K PŘIHLAŠOVÁNÍ

30.08.2019 Jelikož chceme předejít možným problémům při přihlašování vašich dětí do zájmových útvarů pro školní rok 2019/20 přinášíme vám několik důležitých informací, které tyto problémy mohou vyřešit včas!
Jedna ze změn, která byla tvůrci systému DOMEČEK provedena z důvodu dodržení podmínek GDPR je ta, že musí být správně zadané RČ dítěte. Kontrolou v naší evidenci jsme zjistili, že některé již dříve zaregistrované děti mají za lomítkem uvedené 0000. S takto uvedeným RČ dítěte se již nebude možno přihlásit do kroužkuPokud víte, že jste nezadali RČ ve správném formátu, je potřeba nás kontaktovat. Opravu lze provést pouze v kanceláři DDM Neratovice.
Může se stát, že nemáte založen uživatelský účet, ale vaše dítě je v našem systému registrováno, protože jsme jej zaregistrovali přímo v kanceláři DDM, jelikož navštěvovalo některý kroužek spadající pod DDM (např. karate). V tomto případě se můžete zastavit v kanceláři již od 2.9.2019, kde tuto situaci vyřešíme. Bez zařazení dítěte ke správnému klientskému účtu vám nepůjde dítě přihlásit do žádného kroužku.
Doposud jsme vám radili, abyste si předem své děti zaregistrovaly a proces samotného přihlašování si tím urychlili. Toto bohužel již není možné z důvodu ochrany osobních údajů vašich dětí. Dle GDPR nesmíme nakládat s osobními údaji účastníků, které ještě nejsou přihlášeny do žádného zájmového útvaru (nemají ještě u nás evidovanou přihlášku). Tudíž pokud jste si vytvořili na naši radu uživatelský účet, a dítě si do něj zaregistrovali, bylo systémem automaticky vymazáno. Tuto informaci jsme bohužel od tvůrců systému dopředu nevěděli. Abyste urychlili možnost přihlášení do kroužků, můžete si uživatelský účet vytvořit již nyní, ale dítě zaregistrujete až přihlášením do vámi vybraného kroužku po spuštění on-line přihlašování. Při vytvoření uživatelského účtu je třeba ihned zpět potvrdit validační e-mail, který vám přijde na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit na tel. č. 315 682 187
nebo na e-mail: info@ddmneratovice.cz