Novinky

21.10.2019 Název projektu: Šablony II pro DDM Neratovice

Datum zahájení projektu: 1.9.2018 Datum ukončení projektu: 31.8.2020 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009513

20.02.2019 Připravujeme pro Vás:

V sekci Aktuality najdete akce, které pro vás připravujeme.

31.10.2018 Herna v DDM Neratovice

V sekci AKTUALITY najdete informace o naší herničce!

Přihlašování do zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020

28.08.2019 Přihlašování na ZÚ ve školním roce 2019/2020 bude spuštěno v úterý 10. 9. 2019 od 17 hod a bude probíhat elektronicky prostřednictvím Klientského centra na adrese: https://ddmneratovice.iddm.cz/prihlaseni (tam se dostanete také kliknutím na tlačítko "Chci se přihlásit online" u vybraného kroužku na webu DDM Neratovice - tlačítko se objeví až po spuštění přihlašování). Do 10. 9. je výpis kroužků viditelný pouze na webu DDM Neratovice. V Klientském centru se zobrazí až po spuštění přihlašování. To nelze provést hromadně pro všechny kroužky (technicky ani z důvodu stability serveru), proto prosíme, nepovažujte za chybu, že se budou kroužky zobrazovat postupně. 

Změnou, která byla dle tvůrců systému nevyhnutelná z důvodu dodržení podmínek GDPR, je vyplnění osobních údajů nově zapisovaného dítěte až ve chvíli přihlášování na vybraný kroužek/akci/tábor. Nejsme oprávněni shromažďovat jakékoli osobní údaje bez návaznosti na nějakou přihlášku. Není už tedy možné předem přidat dítě do systému a ve chvíli spuštění ho pouze přihlásit. Dříve zaregistrované děti již v Domečku osobní údaje uložené mají (ty základní musí být uchovávány v zákonné lhůtě vedení školní matriky po dobu 10 let) a stačí pouze "odklikat" údaje, které se často mění: typ navštěvované školy, samostatný odchod a případně opravit neaktuální kontaktní údaje - adresu bydliště, telefon, zdravotní pojišťovnu, zdravotní stav. Noví účastníci budou také od chvíle odeslání první přihlášky vedeni v systému a při každé další příležitosti již není třeba vše znovu vyplňovat.

Změn je v systému více, tato je však důležitá pro přihlašování a upozorňujeme na ní především z důvodu, že jsme doposud byli zvyklí všem radit, aby si předem své děti zaregistrovaly a proces samotného přihlašování si tím urychlili. Tato rada již tedy neplatí.

S případnými dotazy se můžete obracet na  DDM Neratovice - tel. 315 682 187 nebo 733 129 667, případně také na e-mail: info@ddmneratovice.cz