Novinky

17.09.2019 Úhrada za kroužky

Vážení rodiče, spárování vámi zaslaných plateb bude probíhat od pátku 20.9.2019! Proto zatím ve svém uživatelském účtu nevidíte, že platba byla přijata (i přesto, že jste již kroužek uhradili).

16.09.2019 Info pro zájemce kroužku Volejbal

Pokud má vaše dítě zájem navštěvovat kroužek volejbalu, je třeba se nejprve domluvit na volejbalových kurtech (vedle sportovní haly v ul. kpt. Jaroše) přímo s trenéry. V úterý a ve čtvrtek v čase 16:30 až 18:00 hod, kdy se konají tréninky. Až po domluvě s trenéry se přihlašte do kroužku přes web DDM Neratovice.

02.09.2019 Přihlašování do ZÚ pro školní rok 2019/20

Přihlašování do ZÚ pro školní rok 2019/20 bude spuštěno dne 10.9.2019 v 17.00 hod.

Přihlašování do zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020

28.08.2019 Přihlašování na ZÚ ve školním roce 2019/2020 bude spuštěno v úterý 10. 9. 2019 od 17 hod a bude probíhat elektronicky prostřednictvím Klientského centra na adrese: https://ddmneratovice.iddm.cz/prihlaseni (tam se dostanete také kliknutím na tlačítko "Chci se přihlásit online" u vybraného kroužku na webu DDM Neratovice - tlačítko se objeví až po spuštění přihlašování). Do 10. 9. je výpis kroužků viditelný pouze na webu DDM Neratovice. V Klientském centru se zobrazí až po spuštění přihlašování. To nelze provést hromadně pro všechny kroužky (technicky ani z důvodu stability serveru), proto prosíme, nepovažujte za chybu, že se budou kroužky zobrazovat postupně. 

Změnou, která byla dle tvůrců systému nevyhnutelná z důvodu dodržení podmínek GDPR, je vyplnění osobních údajů nově zapisovaného dítěte až ve chvíli přihlášování na vybraný kroužek/akci/tábor. Nejsme oprávněni shromažďovat jakékoli osobní údaje bez návaznosti na nějakou přihlášku. Není už tedy možné předem přidat dítě do systému a ve chvíli spuštění ho pouze přihlásit. Dříve zaregistrované děti již v Domečku osobní údaje uložené mají (ty základní musí být uchovávány v zákonné lhůtě vedení školní matriky po dobu 10 let) a stačí pouze "odklikat" údaje, které se často mění: typ navštěvované školy, samostatný odchod a případně opravit neaktuální kontaktní údaje - adresu bydliště, telefon, zdravotní pojišťovnu, zdravotní stav. Noví účastníci budou také od chvíle odeslání první přihlášky vedeni v systému a při každé další příležitosti již není třeba vše znovu vyplňovat.

Změn je v systému více, tato je však důležitá pro přihlašování a upozorňujeme na ní především z důvodu, že jsme doposud byli zvyklí všem radit, aby si předem své děti zaregistrovaly a proces samotného přihlašování si tím urychlili. Tato rada již tedy neplatí.

S případnými dotazy se můžete obracet na  DDM Neratovice - tel. 315 682 187 nebo 733 129 667, případně také na e-mail: info@ddmneratovice.cz