Novinky

13.09.2022 Herna DDM opět otevřena

Od 19. 9. 2022 je herna DDM opět otevřena pro veřejnost. Těšíme se na Vás, kolektiv DDM Neratovice

13.09.2022 Zahájení zájmových útvarů

KROUŽKY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE ZAČÍNAJÍ OD 26. 9. 2022. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH ZAČÍNAJÍ KROUŽKY DŘÍVE, O ČEMŽ BYLI ÚČASTNÍCI VČAS INFORMOVÁNI.

Důležité info k zahájení kroužků

07.09.2022
Vážení rodiče,
 
pro lepší přehled a snazší organizaci zahájení kroužků Vás prosíme o dodržení následujících pravidel:

  1. Po obdržení námi odsouhlasené přihlášky uhraďte příslušnou částku do 7 pracovních dnů. V případě, že to z finančních důvodů není z Vaší strany možné, kontaktujte nás prosím telefonicky či emailem, individuální domluva je možná. Pokud částka nebude uhrazena a neobdržíme ani informaci o zpoždění platby, bude Vaše dítě z kroužku automaticky odhlášeno a místo bude postoupeno náhradníkovi.
  2. Rozhodnete-li se pro platbu bankovním převodem, zkontrolujte si Váš variabilní symbol. V případě špatně uvedeného či chybějícího variabilního symbolu nebude platba správně spárována. Pro kontrolu úhrady kroužků navštivte svůj klientský účet, kde naleznete informace o stavu Vaší platby. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.
  3. Jestliže jste se do kroužku přihlásili a rozhodnete se ho nenavštěvovat, dejte nám tuto informaci obratem vědět, abychom místo mohli nabídnout náhradníkům. Pokud tuto informaci neobdržíme, bude po Vás kurzovné požadováno.
  4. Podepsané přihlášky (přihlášku je třeba podepsat na první a poslední straně) nám doneste do DDM či zašlete elektronicky nejpozději před začátkem první lekce. Bez podepsané přihlášky se dítě nebude moci kroužku zúčastnit.
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
 
Kolektiv DDM