Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kroužky

předběžný rozvrh zde:

 
           
    
ZMĚNA: Platba bude převodem na účet nebo složenkou
 
Č.ú: 461525379/0800
 
 
Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte, abychom mohli platbu spárovat.
 
 
 
 
SEZNAM KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
(níže naleznete seznam připravovaných kroužků pro školní rok 2017/2018)
 
 
 
Zájmová činnost bude rozdělena na zájmové útvary (kroužky) a kluby.
 
Kluby jsou určeny pro účastníky, kteří je mohou navštěvovat i nepravidelně a budou placeny vždy na dané lekci.
Zájmové útvary (kroužky) jsou určeny pouze pro přihlášené a budou placeny jednorázově na celý školní rok nebo pololetí, tato částka je nevratná.
  
 

Nabídka ZÚ (kroužků) a klubů DDM Neratovice pro školní rok

2017/2018

 

NOVINKY:

 

HRA NA KLAVÍR

 • individuální 30 minutová lekce
 • pro děti i dospělé

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

 • kroužek vhodný pro děti od 11 let
 • pod vedením zkušeného fotografa s dlouholetou praxí
 • děti se naučí pravidla focení a návody jak fotit jednotlivé žánry
 • děti se seznámí s amatérskou a profesionální technikou
 • budou pracovat zejména v programu Zoner

 

ATLETIKA PRO DĚTI

 • běhej, skákej, házej rád, atletem se můžeš stát

 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

 • nabízí možnost aktivního trávení volného času rodičů s dětmi
 • přináší dětem i rodičům radost ze společných zážitků
 • děti se s pomocí rodičů protáhnou a rozhýbají
 • pohyb v rytmu písniček, říkanek a básniček pozitivně působí na psychomotorický vývoj dítěte
 • kontakt s vrstevníky podporuje u dětí sociální cítění

 

CVIČENÍ S PÍSNIČKOU

 • vedení dětí k pohybovým schopnostem
 • rozvoj pohybových schopností a dovedností
 • odstraňování špatných pohybových návyků
 • vytváření fyzické, psychické a sociální samostatnosti
 • spontánní hry, hry kolektivně řízené, cvičení přizpůsobená věku dítěte
 • v oblasti interpersonální dítě bez zábran komunikuje s druhým dítětem a navazuje dětská přátelství

 

DĚTSKÝ PATCHWORK/ŠITÍ

 •  základy ručního šití
 •  výroba dekorace, prostírání, polštářků,hraček apod. 

 

DÍVČÍ KLUB

 • poznání celé škály rukodělných a řemeslných technik
 • utváření a rozvíjení základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků
 • rozvoj vlastní fantazie a estetického cítění
 • práce s pedigem-pletení, barvení
 • decoupage,tisk na textil, tradice-vánoční a velikonoční aranžmá
 • práce s textilem-sypaná batika,strojové šití
 • výroba originálních šperků,twist art-papírové kytičky

 

FLÉTNA

 • dechová cvičení, hra na nástroj
 • prstoklad pravé a levé ruky
 • rytmická a hudební cvičení
 • rozšiřování hudebního repertoáru

 

HIP HOP

 • základy tanců
 • nácvik rytmu, zpívání písniček
 • hry na stmelení kolektivu
 • koordinace pohybu s hudbou

 

HRA NA AKORDEON

 • vhodné pro začátečníky
 • hrajeme pro radost
 • pro děti od 2. třídy
 • vlastní nástroj nutností

 

HRÁTKY S ŘEČÍ

 • kroužek je určen pro děti zejména předškolní, které mají vadu řeči
 • práce je individuální i kolektivní, vedení dětí k rozšíření znalostí
 • rozvoj slovní zásoby, rozvoj myšlenkových pochodů
 • procvičování slov a písmen, které dítěti dělají problémy, vyvozování hlásky
 • používání různých technik ke zlepšení řeči
 • klasické metody-vysvětlování, názorné ukázky, předvádění, napodobování
 • aktivují metody-řešení problému, rozhovor, experimenty, hry

 

KARATE

 • zvyšování fyzické kondice cvičenců, rychlostní cvičení
 • technické prvky karate Heian Shoden-výběr z kata
 • příprava na souteže, technika nácviku ve dvojicích, sebeobrana
 • nácvik výpadů giahacahi pro závodní sestavu, postřeh, obratnost

 

KERAMIKA

 • seznámení s materiálem a jeho zpracování
 • modelování, práce s glazurou, engobou a barvítky
 • zdobení, práce z volné ruky, práce s plátem, práce z bloku
 • práce s hliněnými hádky
 • správné používání pomůcek (váleček, špendlík, špachtle, vizírka)
 • realizace vlastních nápadů, tvorba kolektivního výrobku
 • práce podle předlohy, s pomocí šablon nebo forem

 

KLUB HER

 

KREATIVNÍ KROUŽEK

 • výroba šperků z korálků
 • práce s fimem
 • plstění, práce s filcem
 • ozdoby z organzy
 • nové výtvarné techniky

 

KYTARA

 • hra se zpěvem
 • popis nástroje, správné držení, sezení
 • ladění nástroje, rytmus, vytleskávání a dýchání
 • prstoklad levé ruky, lidové i umělé písně

 

MALÍŘÁK

 • malba od A-Z
 • pro začátečníky i pokročilé
 • kurz vhodný pro všechny od 14 let

 

MALÍŘÁČEK

 • pro děti od 12 do 14 let

 

MLADÍ VYNÁLEZCI

 • řešíme společné projekty, které iniciují nápady, vzájemnou spolupráci, logické myšlení
 • rozvíjíme představivost, všímavost, flexibilitu, kritické myšlení, zručnost
 • navozujeme podnětné prostředí při kterém vzniká přirozený motivační tlak
 • využíváme myšlenkové mapy, náčrtky, poznámky, pokusy, omyly, asociace, kombinace....kompletujeme a kultivujeme myšlenky
 • zdařilé nápady chválíme, koučujeme, podporujeme a spolupracujeme s rodiči
 • více na www.mladi-vynalezci.eu

 

SEBEOBRANA

 • seznámení s různými technikami boje
 • rozvíjení pohybových schopností a dovedností
 • získání dovednosti aktivní a účinné obrany proti útočníkovi
 • rozvoj schopnosti sebeovládání, soustředění,správné dýchání
 • pohybová průprava-kotouly, pády, útok, obrana, posilování, cvičení koordinace
 • nácvik speciálních prvků
 • schopnost využít obranných prvků při napadení jiným útočníkem
 • vysvětlování, ukázky, předvádění, práce ve dvojicích, práce ve skupinách
 • pro děti, rodiče, rodiče s dětmi

 

STAVĚNÍ Z LEGA

 • stavění podle návodu
 • stavění na zadané téma
 • volné stavění dle vlastní fantazie
 • funkční výrobky, estetické výrobky, propojování výrobků
 • individuální stavění, stavění ve skupině
 • více informací v záložce lego na: www.mladi-vynalezci.eu

 

STOLNÍ TENIS

 • základní údery
 • dvojhra, čtyřhra, turnaje
 • pro začátečníky 1x týdně, pro pokročilé 2x

 

ŠACHY

 • seznámení s pravidly hry
 • nácvik herních situací se zakončením matem
 • nácvik zahájení hry, nácvik koncovek, studium střední hry
 • malá a velká rošáda, rozbor partií, přehrávání šachových partií velmistrů, účast na partiích

 

TERARISTIKA

 • poznávání základních životních potřeb jednotlivých druhů živočichů, jejich původního prostředí, anatomie a systematického zařazení
 • znalost správných podmínek chovu a složení potravy při chovu zvířat v zajetí a získání pracovních zkušeností a návyků při péči o ně, seznámení se s riziky, která ohrožují volně žijící zvířata v naší přírodě a s fungováním záchranných stanic a jejich péče, rozvíjení citu k živým tvorům a veškeré přírodě a pěstování postojů a návyků života šetrného k životnímu prostředí
 • rozvíjení samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti tolerance a spolupráce ve dvojici,  ve skupině

 

TRAMPOLÍNKY

 

VAŘENÍ

 • základy teplé a studené kuchyně
 • práce v kolektivu, utváření přátelské atmosféry

 

VOLEJBAL

 • seznámení se základními pravidly volejbalu
 • zdokonalování základních dovedností-odbití obouruč spodem a vrchem
 • útočný úder, bloky, podání, postavení v poli, herní situace
 • opakování obranného a útočného postavení

Nábor do volejbalové přípravky pro děti ve věku 1. a 2. tříd bude probíhat na volejbalových kurtech 20.9. od 16:30.

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK (šikovné ručičky)

 • rozvíjení jemné motoriky, grafomotorické nácviky
 • kresba,malba
 • stříhání a lepení
 • práce s různými materiály
 • kreativní tvoření

 

ZAČNI S BADMINTONEM

 • základní nácvik badmintonové zručnosti
 • pohybové prvky koordinace, stability a rovnováhy
 • pohybové hry
 • vhodné pro sportovně založené děti, které mají rády pohyb,  baví je hra

 

ZUMBA

 • zumbování, nácvik na vystoupení
 • taneční prvky a kroky spojené do krátkých sestav
 • strečink-protažení svalstva

 

 

 

 

 

Příspěvky

Mladí vynálezci a stavitelé z lega

14. 12. 2015